Düetler ve Coverlar

Halestorm – Break In

Put your lighter in the air and lead me back home
Işığını havaya tut ve beni eve geri götür
When it’s all said and done I’ll follow the echoes
Her şey söylendiğinde ve bittiğinde yankıları izleyeceğim
I hear you night after night calling out my name
Her gece adımı çağıran sesini duyuyorum
And I find myself running to meet you
Ve kendimi seninle buluşmak için koşarken buluyorum
I didn’t want to escape
Kaçmak istememiştim
From the bricks that I laid down
Kendi çizdiğim yoldan

You are the only one
Sen teksin
The only one that sees me
Beni gören tek kişi
Trusts me and believes me
Bana güvenen ve bana inanan
You are the only one
Sen teksin
The only one that knows me
Beni tanıyan tek kişi
And in the dark you show me
Ve karanlığın içinde bana gösterdin
Yeah it’s perfectly reckless
Evet bu tamamen umursamazca
Damn, you leave me defenseless
Lanet olsun, beni savunmasız bıraktın
So break in
Bu yüzden içeri gir (kalbime gir)
Break in
İçeri gir (kalbime gir)

You let me fall apart without letting go
Gitmeme izin vermeden param parça olmama izin verdin
Then you pick up the pieces and you make me whole
Daha sonra parçaları topladın ve beni bütün yaptın
I didn’t want to escape
Kaçmak istememiştim
From the bricks that I laid down
Kendi çizdiğim yoldan

You are the only one
Sen teksin
The only one that sees me
Beni gören tek kişi
Trusts me and believes me
Bana güvenen ve bana inanan
You are the only one
Sen teksin
The only one that knows me
Beni tanıyan tek kişi
And in the dark you show me
Ve karanlığın içinde bana gösterdin
Yeah it’s perfectly reckless
Evet bu tamamen umursamazca
Damn, you leave me defenseless
Lanet olsun, beni savunmasız bıraktın
So break in
Bu yüzden içeri gir (kalbime gir)

And take everything I have
Ve sahip olduğum her şeyi al
Until there is nothing left
Geriye hiçbir şey kalmayana kadar
Until it’s just your voice in my head
Sadece kafamın içindeki sesin kalana kadar
And when the lights come on
Ve ışıklar açıldığında
You see me as I am
Beni olduğum gibi görüyorsun
You’re still inside me
Hala içimdesin

You are the only one
Sen teksin
The only one that sees me
Beni gören tek kişi
Trusts me and believes me
Bana güvenen ve bana inanan
You are the only one
Sen teksin
The only one that knows me
Beni tanıyan tek kişi
And in the dark you show me
Ve karanlığın içinde bana gösterdin
Yeah it’s perfectly reckless
Evet bu tamamen umursamazca
Damn, you leave me defenseless
Lanet olsun, beni savunmasız bıraktın
So break in
Bu yüzden içeri gir (kalbime gir)
Break in
İçeri gir (kalbime gir)

Put your lighter in the air and lead me back home
Işığını havaya tut ve beni eve geri götür