Evanescence

 What You Want


Do what you what you want, if you have a dream for better
İstediğini, istediğini yap, daha iyisi için bir hayalin varsa
Do what you what you want till you don’t want it anymore
İstediğini, istediğini yap, istemeyene kadar
(remember who you really are)
(Kim olduğunu hatırla)
Do what you what you want, your world’s closing in on you now
İstediğini, istediğini yap, dünyan seni kuşatıyor
(it isn’t over)
(Daha bitmedi)
Stand and face the unknown
Ayakta dur ve bilinmeyenle yüzleş
(got to remember who you really are)
(Kim olduğunu hatırlamalısın)
Every heart in my hands like a pale reflection
Ellerimdeki her kalp solgun bir yansıma gibi

Hello, hello remember me?
Merhaba, merhaba, beni hatırladın mı?
I’m everything you can’t control
Kontrol edemediğin her şeyim ben
Somewhere beyond the pain there must be a way to believe we can break through
Acının ötesinde bir yerde kurtulabileceğimize inanmanın bir yolu olmalı

Do what you what you want, you don’t have to lay your life down
İstediğini, istediğini yap, hayatını feda etmek zorunda değilsin
(it isn’t over)
(Daha bitmedi)
Do what you what you want till you find what you’re looking for
İstediğini, istediğini yap, aradığın şeyi bulana kadar
(got to remember who you really are)
(Kim olduğunu hatırlamalısın)
But every hour slipping by screams that I have failed you
Ama kayıp giden her saat seni yüz üstü bıraktığımı bağırıyor

Hello, hello remember me?
Merhaba, merhaba, beni hatırladın mı?
I’m everything you can’t control
Kontrol edemediğin her şeyim ben
Somewhere beyond the pain there must be a way to believe
Acının ötesinde bir yerde inanmanın bir yolu olmalı
Hello, hello remember me?
Merhaba, merhaba, beni hatırladın mı?
I’m everything you can’t control
Kontrol edemediğin her şeyim ben
Somewhere beyond the pain there must be a way to believe
Acının ötesinde bir yerde inanmanın bir yolu olmalı

There’s still time
Hâlâ zaman var
Close your eyes
Gözlerini kapa
Only love will guide you home
Sadece sevgi seni eve götürecek
Tear down the walls and free your soul
Duvarları yık ve ruhunu serbest bırak
Till we crash we’re forever spiraling down, down, down, down
Yere çakılana kadar daima döne döne düşeceğiz aşağı, aşağı, aşağı, aşağı

Hello, hello, it’s only me
Merhaba, merhaba, sadece benim
Infecting everything you love
Sevdiğin her şeye hastalık bulaştırıyorum
Somewhere beyond the pain there must be a way to believe
Acının ötesinde bir yerde inanmanın bir yolu olmalı
Hello, hello remember me?
Merhaba, merhaba, beni hatırladın mı?
I’m everything you can’t control
Kontrol edemediğin her şeyim ben
Somewhere beyond the pain there must be a way to learn forgiveness
Acının ötesinde bir yerlerde merhameti öğrenmenin bir yolu olmalı
Hello, hello remember me?
Merhaba, merhaba, beni hatırladın mı?
I’m everything you can’t control
Kontrol edemediğin her şeyim ben
Somewhere beyond the pain there must be a way to believe we can break through
Acının ötesinde bir yerde kurtulabileceğimize inanmanın bir yolu olmalı

(Remember who you really are)
(Kim olduğunu hatırla)
Do what you, what you want
İstediğini, istediğini yap


Made Of Stone


Speak your mind
Zihninle konuş
like I care
Umrumdaymış gibi
I can see your lips moving
Dudaklarının hareket ettiğini görebiliyorum
I’ve just learned not to hear
Sadece öğrendim görmedim
Don’t waste your time
Zamanını boşuna harcama

Its never enough for you, baby
Senin için hiç bir zaman yeterli olmayacak, bebeğim
Don’t want to play your game anymore
Oyununu daha fazla oynamak istemiyorum
no matter what you say
Ne söylediğin önemli değil
I’m all out of love for you, baby
Senin için tamamen aşkın dışındayım, bebeğim
and now that I’ve tried everything
ve şimdi her şeyi denediğime göre
I’ll numb the pain till I am made of stone
Taşlaşana kadar acıyı uyuşturabilirim

Take your time
Zamanını al
I’m not scared
Korkmuyorum
Make me everything you need me to be
Beni ihtiyacın olan herşey yap
so the judgement seems fair
böylece yargılama adil görünsün
Don’t waste your time
Zamanını boşuna harcama

Its never enough for you, baby
Senin için hiç bir zaman yeterli olmayacak, bebeğim
Don’t want to play your game anymore
Oyununu daha fazla oynamak istemiyorum
no matter what you saya
Ne söylediğin önemli değil
I’m all out of love for you, baby
Senin için tamamen aşkın dışındayım, bebeğim
and now that I’ve tried everything
ve şimdi her şeyi denediğime göre
I’ll numb the pain till I am made
Acıyı uyuşturabilirim
to tear out my heart
kalbimi koparana kadar
for the way that it feels
hissettiği şekilde
I will still remember when you’ve long forgotten me
Uzun zamandır beni unutmuş olmana rağmen seni hala hatırlıyor olacağım

Its never enough for you, baby
Senin için hiç bir zaman yeterli olmayacak, bebeğim
Don’t want to play your game anymore
Oyununu daha fazla oynamak istemiyorum
no matter what you say
Ne söylediğin önemli değil
I’m all out of love for you, baby
Senin için tamamen aşkın dışındayım, bebeğim
and now that I’ve tried everything
ve şimdi her şeyi denediğime göre
I’ll numb the pain till I am made of stone
Taşlaşana kadar acıyı uyuşturabilirim


The Change


I’ve been screaming on the inside and I know you feel the pain
İçimden bağırıyorum ve acıyı hissettiğini biliyorum
Can you hear me, can you hear me? (ah, ah, ah)
Beni duyabiliyor musun, beni duyabiliyor musun? (ah, ah, ah)
Say its over, yes its over but I need you anyway
Bittiğini söyle, evet bitti ama yinede sana ihtiyacım var
Say you love me but its not enough
Beni sevdiğini söylüyorsun ama bu yeterli değil

Never meant to lie
Hiç bir zaman yalan söylemek istememiştim
but I’m not the girl you think you know
ama bildiğini sandığın kızlardan değilim
The more that I am with you
Daha fazla seninle birlikte oldukça
the more that I am all alone
Daha da yalnızlaşıyorum

I’ve been screaming on the inside and I know you feel the pain
İçimden bağırıyorum ve acıyı hissettiğini biliyorum
Can you hear me, can you hear me? (ah, ah, ah)
Beni duyabiliyor musun, beni duyabiliyor musun? (ah, ah, ah)

Say its over, yes its over but I need you anyway
Bittiğini söyle, evet bitti ama yinede sana ihtiyacım var
Say you love me but its not enough
Beni sevdiğini söylüyorsun ama bu yeterli değil

Not that I’m so different
Çok farklı olduğumdan değil
Not that I don’t see the dying light of what we used to be
Eskiden olduğumuzun yok olduğunu gördüğümden değil
But how can I forgive you- You changed
Ama seni nasıl affedebilirim- sen değiştin
and I’m a liar by your side
ve ben sana göre suçluyum
I’m about to lose my mind
Aklımı kaçırmak üzereyim
cause I’ve been screaming on the inside and I know you feel the pain
Çünkü içimden bağırıyorum ve acıyı hissettiğini biliyorum
Can you hear me, can you hear me
Beni duyabiliyor musun, beni duyabiliyor musun?
You’ve been dreaming if you’re thinking that I still belong to you
Eğer hala senin olduğumu düşünüyorsan hayal kuruyorsun
and I’ve been dying cause I’m lying to myself (ah, ah, ah)
Ölüyorum çünkü kendi kendime yalan söylüyorum (ah, ah, ah)
Say its over, yes its over but I need you anyway
Bittiğini söyle, evet bitti ama yinede sana ihtiyacım var
Say you love me but its not enough
Beni sevdiğini söylüyorsun ama bu yeterli değil
My Heart Is Broken


I pulled away to face the pain
Acıyla yüzleşmek için geri çekildim
I close my eyes and drift away
Gözlerimi kapadım ve sürüklendim
over the fear that I will never find a way to heal my soul
korkunun çevresinde ruhumu iyileştirmenin bir yolunu asla bulamayacağım
and I will wander till the end of time
ve zamanın sonuna kadar kaybolacağım
torn away from you
senden ayrılmış olarak

My heart is broken
Kalbim kırıldı
sweet sleep, my dark angel
Tatlı uykular, benim karanlık meleğim
deliver us from sorrow’s hold (over my heart)
bizi üzüntünün elinden kurtar (kalbimin etrafındaki)

I can’t go on living this way
Bu şekilde yaşamaya devam edemem
But I can’t go back the way I came
Ama geldiğim yoldan da geri dönemem
chained to this fear that I will never find a way to heal my soul
bu korkuya zincirlendim ve ruhumu iyileştirmek için hiç bir zaman bir yol bulamayacağım
and I will wander till the end of time
ve zamanın sonuna kadar kaybolacağım
half alive without you
sensiz yarı ölü olarak

My heart is broken
Kalbim kırıldı
sweet sleep, my dark angel
Tatlı uykular, benim karanlık meleğim
deliver us
kurtar bizi

Change
Değişim
Open your eyes to the light
Işığa gözlerini aç
Say goodbye
Elveda de
Goodbye
Elveda

My heart is broken
Kalbim kırıldı
release me, I can’t hold on
Beni serbest bırak, dayanamıyorum
deliver us
kurtar bizi
My heart is broken
Kalbim kırıldı
sweet sleep, my dark angel
Tatlı uykular, benim karanlık meleğim
deliver us from sorrow’s hold
bizi üzüntünün elinden kurtar


The Other Side


Make me whole again
Beni yine tamamla
Open your eyes
Gözlerini aç
Taunted by the shadows of your lies
Yalanlarının gölgesi tarafından alay edildim

Cold and far away
soğuk ve uzaklarda
Like you’re not even mine
Sanki benim değilmişsin gibi
Undo everything and take me high
Herşeyi geriye al ve beni yukarılara taşı

Never believing what they say
Söylediklerine asla inanmıyorum
Cause I’m…
Çünkü ben…

Counting days to meet you on the other side
Seninle öteki tarafta buluşmak için gün sayıyorum
I will always be waiting
Her zaman bekliyor olacağım
Until day that I see you on the other side
Seni öteki tarafta göreceğim güne kadar
Come and take me home
Gel ve beni eve götür

I’m not giving in
Teslim olmuyorum
I want you back
Seni geri istiyorum
Holding together by the shards of our past
Geçmişimizin parçaları ile bir arada tutunuyorum
Stole my heart away
Kalbimi çaldın
I can’t let you go
Gitmene izin veremem
Break these chains and let me fly to you high above the world below
zincirleri kır ve seni aşağıdaki dünyanın yükseklerine uçumama izin ver
Over and over in my mind
Defalarca aklımda

Counting days to meet you on the other side
Seninle öteki tarafta buluşmak için gün sayıyorum
I will always be waiting
Her zaman bekliyor olacağım
Until day that I see you on the other side
Seni öteki tarafta göreceğim güne kadar
Come and take me home
Gel ve beni eve götür

I am so lost without my place inside your heart
Kalbindeki yerim olmadan kayıbım
I want so bad I need to know you hear me
Çok fena istiyorum, beni duyduğunu bilmem lazım
Awaken and release my love
Aşkımı uyandır ve serbest bırak

Counting days to meet you on the other side
Seninle öteki tarafta buluşmak için gün sayıyorum
I will always be waiting
Her zaman bekliyor olacağım
Until day that I see you on the other side
Seni öteki tarafta göreceğim güne kadar
Come and take me home
Gel ve beni eve götür
Counting days to meet you on the other side
Seninle öteki tarafta buluşmak için gün sayıyorum
I will always be waiting
Her zaman bekliyor olacağım
Until day that I see you on the other side
Seni öteki tarafta göreceğim güne kadar
Come and take me home
Gel ve beni eve götür


Erase This


It’s too late to change your mind
Düşüncelerini değiştirmek için çok geç
even though this fragile world is tearing apart at the seams
bu kırılgan dünya dikişlerinden kopuyor olsa bile
I can’t wash these sins away
Bu günahları temizleyemem
this sinking feeling every day I?m waking up in someone else’s life
bu batmış duygular beni her gün başka birinin hayatına uyandırıyor

Is it so hard for you, cause it’s so hard for me
Bu senin için çok mu zor, çünkü benim için çok zor
to believe that what we dreamed could ever come to life again
ne düşlediğimizin tekrar hayata geri geleceğine inanmak
cause I cannot erase this lie
çünkü bu yalanı silemiyorum

Not gonna let this day go by
Bu günün gitmesine izin veremem
I’m gonna save this wasted life and nothing can stand in my way
Bu ziyan olmuş hayatı kurtaramam ve hiç bir şey önümde duramaz
Not enough to say goodbye
Elveda diyecek kadar yeterli değil
Burn it till there’s nothing left
Hiç bir şey kalmayana kadar yak
I’m drowning in the mess that I have made
Kendi yarattığım pislikte boğuluyorum

Is it so hard for you, cause it’s so hard for me
Bu senin için çok mu zor, çünkü benim için çok zor
to believe that what we dreamed could ever come to life again
ne düşlediğimizin tekrar hayata geri geleceğine inanmak
cause I cannot erase this darkness in me
çünkü kendimdeki bu karanlığı silemem

The water’s rising around us
Etrafımızdaki sular yükseliyor
there is no other way down
başka bir yol yok
I only have myself to blame for it all
Herşey için suçlayacak bir kendim var

Is it so hard for you, cause it’s so hard for me
Bu senin için çok mu zor, çünkü benim için çok zor
to believe that what we dreamed could ever come to life again
ne düşlediğimizin tekrar hayata geri geleceğine inanmak
if I could just erase my mind
eğer sadece kendi zihnimi silsem bile
but I cannot erase this lie
ama bu yalanı silemiyorum


Lost In Paradise


I’ve been believing in something so distant
Çok uzaktaki bir şeye inanıyorum
as if I was human
sanki insanmışım gibi
And I’ve been denying this feeling of hopelessness
Ve bu umutsuzluk duygusunu inkar ediyorum
in me, in me
içimdeki, içimdeki

All the promises I made
Bütün verdiğim sözler
just to let you down
sadece seni hayal kırıklığına uğratmak için
You believed in me but I’m broken
Sen bana inandın ama ben kırgınım

I have nothing left
Geride hiç bir şeyim kalmadı
and all I feel is this cruel wanting
ve tüm hissettiğim bu zalim istek
We’ve been falling for all this time
Bunca zamandır düşüyorduk
and now I’m lost in paradise
ve ben şimdi cennette kayboldum

As much as I’d like the past not to exist
Ne kadar hoşlansam da geçmiş şu anda var olmuyor
it still does
hala olmuyor
And as much as I’d like to feel like I belong here
Ve her ne kadar buraya ait gibi hissetsemde
I’m just as scared as you
Senin kadar korkuyorum

I have nothing left
Geride hiç bir şeyim kalmadı
and all I feel is this cruel wanting
ve tüm hissettiğim bu zalim istek
We’ve been falling for all this time
Bunca zamandır düşüyorduk
and now I’m lost in paradise
ve ben şimdi cennette kayboldum

Run away, run away
Kaç, kaç
One day we wont feel this pain anymore
Bir gün bu acıyı hiç hissetmeyeceğiz
Take it all away, shadows of you
Bütün herşeyi al, gölgelerini
cause they wont let me go
çünkü onlar benim gitmeme izin vermiyor

till I have nothing left
Hiç bir şeyim kalmayana kadar
and all I feel is this cruel wanting
ve tüm hissettiğim bu zalim istek
We’ve been falling for all this time
Bunca zamandır düşüyorduk
and now I’m lost in paradise
ve ben şimdi cennette kayboldum

Alone and lost in paradise
Yalnız ve cennette kaybolmuş


Sick


Embrace the silence
Sessizliği kucakla
cause there’s nothing that can change the way I feel
çünkü hissettiğimi değiştirmek için bir şey yok
Taken all that you wanted
Bütün istediğini aldın
now there’s nothing that can change the way I feel
şimdi hissettiğimi değiştirmek için bir şey yok
Hold on, little girl
Dayan, küçük kız
The end is soon to come
Sonun gelmesi çok yakın

Sick of it all, sick of it all
Hepsinden bıktık, hepsinden bıktık
We will not follow
Takip etmeyeceğiz
Sick of it all, sick of it all
Hepsinden bıktık, hepsinden bıktık
They don’t understand how
Onlar anlamayacaklar nasıl
Sick we are, sick we are
Bıktık, bıktık
of this bottomless pit of lies
bu dipsiz yalan çukurunda
behind closed eyes
kapalı gözler arkasında

Oceans between us
Aramızda okyanuslar var
and there’s nothing that can change the way I feel
ve hissettiğimi değiştirmenin bir yolu yok
I can still taste the poison
Hâlâ zehiri hissedebiliyorum
of every thought, every breath I wasted here
her düşüncede, burada harcadığım her nefeste
Hold on, little girl
Dayan, küçük kız
The end is soon to come
Sonun gelmesi çok yakın

Sick of it all, sick of it all
Hepsinden bıktık, hepsinden bıktık
We will not follow
Takip etmeyeceğiz
Sick of it all, sick of it all
Hepsinden bıktık, hepsinden bıktık
They don’t understand how
Onlar anlamayacaklar nasıl
Sick we are, sick we are
Bıktık, bıktık
of this bottomless pit of lies
bu dipsiz yalan çukurunda
behind closed eyes
kapalı gözler arkasında

Someday you’ll know the pain
Bir gün acıyı anlayacaksın
Someday the light will break through
Bir gün ışık görünecek
And nothing you tell yourself will save us from the truth
Ve kendine bizi doğrudan kurtaracak bir şey yok
screaming out
Avaz avaz bağırarak

Sick of it all, sick of it all
Hepsinden bıktık, hepsinden bıktık
We will not follow
Takip etmeyeceğiz
Sick of it all, sick of it all
Hepsinden bıktık, hepsinden bıktık
They don’t understand how
Onlar anlamayacaklar nasıl
Sick we are, sick we are
Bıktık, bıktık
of this bottomless pit of lies
bu dipsiz yalan çukurunda
behind closed eyes
kapalı gözler arkasında


End Of The Dream


I found a grave
Bir mezar buldum
brushed off the face
Yüzü dikkate alınmamış
felt your light and
Senin ışığını hissettim ve
I remember why I know this place
Burayı neden bildiğimi hatırladım
I found a bird
Bir kuş buldum
closing her eyes one last time
son defa gözlerini kapayan
and I wonder if she dreamed like me
ve merak ettim benim gibi hayal etti mi

As much as it hurts, ain’t it wonderful to feel?
Acıttığı sürece, hissetmek mükemmel bir şey değil mi?
So go on and break your wings
Bu yüzden devam et ve kanatlarını kır
Follow your heart till it bleeds
Kanayana kadar kalbini takip et
as we run towards the end of the dream
biz rüyanın sonuna doğru koşarken

I’m not afraid
Korkmuyorum
I pushed through the pain
Acıyı kabul ediyorum

and I’m on fire
ve yanıyorum
I remember how to breathe again
Tekrar nasıl nefes alınır hatırlıyorum

As much as it hurts, ain’t it wonderful to feel?
Acıttığı sürece, hissetmek mükemmel bir şey değil mi?
So go on and break your wings
Bu yüzden devam et ve kanatlarını kır
Follow your heart till it bleeds
Kanayana kadar kalbini takip et
as we run towards the end of the dream
biz rüyanın sonuna doğru koşarken

Why must we fall apart
Neden ayrılmak zorundayız
to understand how to fly
uçmayı anlamak için
I will find a way
Bir yolunu bulacağım
even without wings
kanatsız olsa bile
Follow your heart till it bleeds
Kanayana kadar kalbini takip et
as we run towards the end of the dream
biz rüyanın sonuna doğru koşarken
Follow your heart till it bleeds
Kanayana kadar kalbini takip et
and we’ve come to the end of the dream
ve rüyanın sonuna geldik


Oceans


Don’t want to be the one to walk away
Çekip giden olmak istemiyorum
but I can’t bear the thought of one more day
ama bir günün daha düşüncesine katlanamıyorum
I think I finally understand what it means to be lost
Sanırım sonunda kaybolmanın ne demek olduğunu anladım

Can’t find the road to lead us out of this
Bizi bundan kurtaracak yolu bulamıyorum
a million miles from where we burned the bridge
Köprüleri yaktığımız yerden bir milyon mil uzaktayız
Can’t keep pretending everything?s gonna be alright
Herşey düzelecekmiş gibi yapmaya devam edemem
with the whole world falling around me
Bütün dünya etrafımda parçalanırken

Cross the oceans in my mind
Aklımdaki okyanusları geç
Find the strength to say goodbye
Elveda diyecek gücü bul
In the end you never can wash the blood from your hands
En sonunda ellerindeki kanı temizleyemeyeceksin

Fallen so far from where we were before
Daha önce bulunduğumuz yerden çok uzağa düştük
You’ll never find what you?ve been searching for
Neyi aradığını asla bulamayacaksın
Someone to fill the void and make up for all of those
Boşluğu dolduracak biri ve bütün bunları birleştirecek,
missing pieces of you
senin kayıp parçalarını
like I could only dream to do
Ben sadece yapmayı hayal edebilirmişim gibi

Cross the oceans in my mind
Aklımdaki okyanusları geç
Find the strength to say goodbye
Elveda diyecek gücü bul
Everything that we believed in was a lie
İnandığımız bütün herşey bir yalandı
Cross the oceans in your mind
Aklımdaki okyanuslara geç
Find a way to blur the line
Çizgiyi bulanıklaştıracak bir yolu bul
In the end you never can wash the blood from your hands
En sonunda elindeki kanları temizleyemeyeceksin

And we never learn
Ve hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz
so we fall down again
bu yüzden tekrar düşeceğiz
heaven help me find a way to dream within this nightmare
Cennet bana bu kabusta hayal kurabilmem için yardım et

Cross the oceans in my mind
Aklımdaki okyanusları geç
Find the strength to say goodbye
Elveda diyecek gücü bul
Everything that we believed in was a lie
İnandığımız bütün herşey bir yalandı
Cross the oceans in your mind
Aklımdaki okyanuslara geç
Find a way to blur the line
Çizgiyi bulanıklaştıracak bir yolu bul
In the end you never can wash the blood from your hands
En sonunda elindeki kanları temizleyemeyeceksin


Never Go Back


Everything is so dark and I know there’s
Herşey çok karanlık ve biliyorum
something wrong but I can’t turn the light on
Yanlış bir şey var ama ışığı açamıyorum
In that split second change
Bu kırılma ikinci şans
when you knew we couldn’t hold on I realized
dayanamayacağını anladığında, Farkettim ki
I live to love you
Seni sevmek için yaşıyorum

Save yourself
Kendini kurtar
Don’t look back
Arkana bakma
Tearing us apart until it’s all gone
Tamamen gidene kadar bizi ayıracak
The only world I’ve ever known sleeps beneath the waves
Bu zamana kadar bildiği tek dünya dalgaların altında uyuyor
but I remember
ama hatırlıyorum

I won’t give up on you
Senden vazgeçmeyeceğim
I can feel you in my heart just show me the way
Seni kalbimde hissediyorum sadece bana yolu göster
I don’t belong here alone
Tek başıma buraya ait değilim
I can still see your face
Hâlâ yüzünü görebiliyorum
where it’s burned into my mind
zihnimde yanıdğı yerde
I die every time I close my eyes
Her gözlerimi kapayışımda ölüyorum
you’re always there
sen her zaman oradasın

Save yourself
Kendini kurtar
Don’t look back
Arkana bakma
Tearing us apart until it’s all gone
Tamamen gidene kadar bizi ayıracak
The only world I’ve ever known sleeps beneath the waves
Bu zamana kadar bildiği tek dünya dalgaların altında uyuyor
But I’m the one who’s drowning
Ama ben boğulan tek kişiyim
Without your love I am lost
Sevgin olmadan kayıbım
and I can never go back home
ve eve tekrar asla dönemeyeceğim

All across the ocean
Bütün okyanus karşısında
We are calling, calling
Sesleniyoruz, sesleniyoruz
Are you there
Orada mısın
Nothing left for me till I find you because it’s all gone
Seni bulana kadar bana hiçbirşey kalmıyor çünkü hepsi gitti
The only world I?ve ever known sleeps beneath the waves
But I’m the one who’s drowning
Ama ben boğulan tek kişiyim
Without your love I am lost
Sevgin olmadan kayıbım
and I can never go back home
ve eve tekrar asla dönemeyeceğim


Swimming Home


Way down, I’ve been way down
Derine, derine iniyorum
underneath this skin
Bu derinin altında
waiting to hear my name again
tekrar adımı duymak için bekliyorum

I’m sorry
Üzgünüm
nothing can hold me
Hiç bir şey beni tutamaz
I adore you still
Sana hâlâ tapıyorum
but I hear them calling
ama onların seslenmelerini duyuyorum
and nothing can hold me
ve hiç bir şey beni tutamaz

Way down, all the way down
Derine, bütün yollar derine
I will hear your voice
Sesini duyacağım
but I’ll no longer understand
ama bundan böyle anlayamayacağım

I’m sorry
Üzgünüm
nothing can hold me
Hiç bir şey beni tutamaz
I adore you still
Sana hâlâ tapıyorum
but I hear them calling
ama onların seslenmelerini duyuyorum

I was looking to the sky
Gökyüzüne bakıyordum
when I knew I’d be swimming home
Eve doğru yüzdüğümü bildiğimde
and I cannot betray my kind
ve kendi türüme ihanet edemem
They are here
onlar buradalar
it’s my time
bu benim zamanım

I’m sorry
Üzgünüm
nothing can hold me
Hiç bir şey beni tutamaz
I adore you still
Sana hâlâ tapıyorum
but I hear them calling
ama onların seslenmelerini duyuyorum
and nothing can hold me
ve hiç bir şey beni tutamaz


New Way To Bleed


Serve your twisted enemy
Şaşırmış düşmanına hizmet et
so you might earn forgiveness
böylelikle belki bağışlanma kazanabilirsin
You know your whole world is waiting
biliyorsun, bütün dünyan bekliyor
so why can’t you speak?
öyleyse neden konuşmuyorsun?

I feel it coming over me
Üzerime geldiğini hissedebiliyorum
I’m still a slave to these dreams
Hala bu hayallerin esiriyim
Is this the end of everything
Bu herşeyin sonu mu
or just a new way to bleed
yoksa kanamak için yeni bir yol mu?

So go and tell all your friends that I’m a failure underneath
Git ve arkadaşlarına bir hata olduğumu söyle
if it makes you feel like a bigger man
eğer bu seni daha büyük bir erkek yapacaksa
But its my heart, my life that you’re calling a lie
Ama o benim kalbim, benim hayatım- senin yalan dediğin
I’ve played this game before
Bu oyunu daha önce de oynadım
and I can’t take anymore
ve artık daha fazla kaldıramayacağım

I feel it coming over me
Üzerime geldiğini hissedebiliyorum
I’m still a slave to these dreams
Hala bu hayallerin esiriyim
Is this the end of everything
Bu herşeyin sonu mu
or just a new way to bleed
yoksa kanamak için yeni bir yol mu?

by drifting far beyond the edge
Kenardan daha ileriye sürüklenerek
freedom, freedom can?t you feel the ground caving in?
Özgürlük, özgürlük yerin çöktüğünü hissetmiyor musun?
freedom, give us a reason to believe again
Özgürlük, bize tekrar inanmamız için bir neden ver

I feel it coming over me
Üzerime geldiğini hissedebiliyorum
I’m still a slave to these dreams
Hala bu hayallerin esiriyim
Is this the end of everything
Bu herşeyin sonu mu
or just a new way to bleed
yoksa kanamak için yeni bir yol mu?


Say You Will

 

It’s taking you too long to decide
Karar vermek uzun zamanını alıyor
and I don’t want to be the one, the one
ve ben o olmak, o olmak istemiyorum
crying over wasted time
Boşa geçen zaman için ağlayarak
If you think you?re strong enough to let me in
Eğer beni içine alacak kadar güçlüysen
then come on, stand up and be honest
gel, ayağa kalk ve dürüst ol

I’m tired of feeling so alone
Yalnız olmaktan bıktım
cause you won’t let me understand
çünkü anlamama izin vermiyorsun
I don’t want to pretend
Numara yapmak istemiyorum
I want to feel, I want to live
Hissetmek istiyorum, yaşamak istiyorum

Say you will or say you wont
Yapacağını söyle ya da yapamayacağını söyle
open your heart to me
Kalbini bana aç
Now or never tell the truth
Şimdi ya da asla gerçeği söyle
Is this real, is this real?
Bu gerçek mi, bu gerçek mi?

Whenever you’re around I can?t fight it
Sen etrafta olduğunda onunla savaşamıyorum
You get under my skin in a way that I like it
Sevdiğim bir şekilde tenimin altına yerleştin
and I can?t take anymore
ve daha fazla alamıyorum
Tell me what you want from me or leave me alone
Benden ne istediğini söyle ya da beni yalnız bırak
cause I’m all caught up and I?m losing control
çünkü ben yakalandım ve kontrolü kaybediyorum

I’m tired of holding on so tight
Bu kadar sıkı tutunmaktan bıktım
when you won’t let me understand
sen anlamama izin vermeyecekken
Now I’m falling apart
şimdi parçalara ayrılıyorum
I never meant to lose myself
hiç bir zaman kendimi kaybetmek istememiştim

Say you will or say you wont
Yapacağını söyle ya da yapamayacağını söyle
open your heart to me
Kalbini bana aç
Now or never tell the truth
Şimdi ya da asla gerçeği söyle
Is this real, is this real?
Bu gerçek mi, bu gerçek mi?
Say you will or say you wont
Yapacağını söyle ya da yapamayacağını söyle
open your heart to me
Kalbini bana aç
Now or never tell the truth
Şimdi ya da asla gerçeği söyle
Is this real, is this real?
Bu gerçek mi, bu gerçek mi?

Like drops of rain
Yağmur damlaları gibi
against my heart
kalbime karşı
cut through like silver
gümüş gibi kesip geçti
and I want to make you feel that way
ve sana onu hissettirmek istiyorum
and I want to make you feel the way that I do
ve hissettiğim gibi sana onu hissettirmek istiyorum

Say you will or say you wont
Yapacağını söyle ya da yapamayacağını söyle
open your heart to me
Kalbini bana aç
Now or never tell the truth
Şimdi ya da asla gerçeği söyle
Is this real, is this real?
Bu gerçek mi, bu gerçek mi?
Say you will or say you wont
Yapacağını söyle ya da yapamayacağını söyle
open your heart to me
Kalbini bana aç
Now or never tell the truth
Şimdi ya da asla gerçeği söyle
Is this real, is this real?
Bu gerçek mi, bu gerçek mi?

Disappear


Hollow, like you don?t remember me
Boşluk, beni hatırlamıyormuşsun gibi
Underneath everything I guess I always dreamed
Herşeyin altında sanırım her zaman hayal etmiştim
that I would be the one to take you away from all this wasted pain
seni bütün bu boşa harcanmış acıdan kurtaran kişi olarak
but I can?t save you from yourself
ama seni kendinden kurtaramam

Don’t you want to feel
Hissetmek istemiyor musun
Don’t you want to live your life
Hayatını yaşamak istemiyor musun
How much longer are you gonna give into the fear
Korkuya daha ne kadar teslim olacaksın
Holding you down until you’re frozen
Donana kadar seni zaptederek
I can’t let you fall apart
Parçalara ayrılmana izin veremem
You don’t even know what you’ve done to me
Bana ne yaptığını bile bilmiyorsun
but I would be the one to take you away from all this wasted pain
ama seni bütün bu boşa harcanmış acıdan kurtaran kişi olacağım
If you could just wake up
Eğer sadece uyanabilirsen

Don’t you want to feel
Hissetmek istemiyor musun
Don’t you want to live your life
Hayatını yaşamak istemiyor musun
How much longer are you gonna give into the fear
Korkuya daha ne kadar teslim olacaksın
Holding you down until you’re
Seni elinde tutarak

All alone
Tamamen yalnız
All alone and drowning in your past
Tamamen yalnız ve geçmişinde boğularak
Take it back
Geri al
Take it back I still believe you can
Geri al hâlâ yapabileceğine inanıyorum

Don’t you want to feel
Hissetmek istemiyor musun
Don’t you want to live your life
Hayatını yaşamak istemiyor musun
How much longer are you gonna give into the fear
Korkuya daha ne kadar teslim olacaksın
I can’t go on pretending so give me something real
Numara yapmaya devam edemem bu yüzden bana gerçek bir şey ver
No one in your way but you
Senden başka yolunda duran kimse yok
How much longer are you gonna give into the fear
Korkuya daha ne kadar teslim olacaksın
Holding you down till you disappear
Seni gözden kaybolana kadar elinde tutarak

Secret Door

Turn out the lights
Işıkları kapat
Feed the fire till my soul breaks free
Ruhum serbest kalana dek ateşi besle
My heart is high as the waves above me
Kalbim etrafımdaki dalgalar kadar yukarıda
Don’t need to understand
Anlamaya ihtiyaç yok
Too lost to lose
Kaybetmek için çok kayıp
Don’t fight my tears cause they feel so good
Gözyaşlarımla savaşma çünkü onlar iyi hissettiriyor

And I
Ve ben
I will remember how to fly
Ben nasıl uçulacağını hatırlayacağım
Unlock the heavens in my mind
Zihnimdeki cennetleri ortaya çıkararak
Follow my love back through the same secret door
Aşkımı aynı gizli kapıya kadar takip et

Look past the end
En son geçmişe bak
It’s a dream, as it’s always been
O bir hayal, her zaman olduğu gibi
All life lives on if we’ve ever loved it
Bütün hayat eğer onu bir kez olsun sevdiysek yaşamaya devam ediyor

And I
Ve ben
I will remember how to fly
Ben nasıl uçulacağını hatırlayacağım
Unlock the heavens in my mind
Zihnimdeki cennetleri ortaya çıkararak
Follow my love back through the same secret door
Aşkımı aynı gizli kapıya kadar takip et